Kesongo Untuk Negeri

Kesongo, adalah merupakan sebuah nama salah satu desa yang terletak di kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang.Perjalan darat kurang lebih memakan waktu satu jam dari Semarang . Desa Kesongo terletak di sebalah timur Rawa Pening. Dan desa Kesongo adalah desa perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kodya Salatiga. Dan desa Kesongo diera modern ini menjadi desa yang ramai dan tentram.Adapun banyak agenda tahuan yang ada di desa kesongo ini , yang memang unik dari tahun ke tahun , yang kebetulan pada bulan Agustus dan memperingati kemerdekaan 17 Agustus dan ini Tahun ke-empat Desa Kesongo mengadakan acara “ KESONGO UNTUK NEGERI #4 “ dengan tema “ BERSIH SUNGAIKU INDAH RAWAKU , SEJAHTERA DESAKU JAYA BANGSAKU “ yang diadakan di Ndaringan – Kesongolor pada hari kami 17 Agustus 2017 .Dengan runtuttan acara yang menarik seperti : Upacara Bendera diPinggir Rawa pening , lomba gebuk bantal ,polo Lumpur , panggung hiburan dan masih banyak lagi .